• Energi
  Läs om portalens tillkomst på innehållssidan OM
 • Kraftverk
  På energisäkerhetsportalen hittar du säkerhetsrelaterad dokumentation
 • Solkraft
  På innehållssidan KONTAKT kan du kontakta portalens stödorganisationer
 • Vindkraft2
  På portalen hittar du information som påverkar säkerhetsarbetet
 • Ringhals
  Portalen syftar till att höja den generella säkerhetsnivån i branschen

Om portalen

Energisäkerhetsportalen är en samlingsplats där du som företrädare för säkerheten vid ett företag i energibranschen (el-, naturgas-, värme- samt olje- och drivmedelsförsörjningen) ska kunna få tillgång till relevant information och dokumentation vad avser säkerhetsarbetet. De nyheter och artiklar som presenteras på portalen är auktoriserade genom ett samarbete mellan Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige och Energimyndigheten. På FAQ hittar du svar på de vanligaste frågorna och under kontakt kan du komma i kontakt med företrädare för portalen.

Kontakta Energisäkerhetsportalen