• Energi
  Läs om portalens tillkomst på innehållssidan OM
 • Kraftverk
  På energisäkerhetsportalen hittar du säkerhetsrelaterad dokumentation
 • Solkraft
  På innehållssidan KONTAKT kan du kontakta portalens stödorganisationer
 • Vindkraft2
  På portalen hittar du information som påverkar säkerhetsarbetet
 • Ringhals
  Portalen syftar till att höja den generella säkerhetsnivån i branschen

Kalender

Inga aktuella kalenderhändelser.

Senaste artiklarna

 • 2018-01-12 09:16
  Information och analys av Meltdown och Spectre-sårbarheterna

  Introduktion- Denna långa text beskriver nya allvarliga sårbarheter i majoriteten av de datorsystem som används globalt. Såväl bakgrunden och konsekvenserna beskrivs, men också konsekvensen av att inte göra något. Texten innehåller även ett avsnitt om hur detta påverkar ICS/SCADA-system och -miljöer. Något som har diskuterats väldigt litet i den offentliga diskussionen hittills. Texten har löpande referenser till mer material och information om säkerhetsproblemen. I slutet av texten finns även sammanställning av referenser och vidare information.

 • 2017-12-19 15:42
  Verksamhetsåret 2017 går mot sitt slut!

  Verksamhetsåret 2017 går mot sitt slut! En genomgång av säkerhetshändelser under verksamhetsåret 2017 ger vid handen att det har varit ett av de mest händelserika åren ur ett säkerhetsperspektiv. En regelbunden ström av nyheter om olika typer av hot och händelser som energibranschen, och andra, har behövt förhålla sig till, har publicerats under året.