Om portalen

Energisäkerhetsportalen är en samlingsplats där du som företrädare för säkerheten vid ett företag i energibranschen (el-, naturgas-, värme- samt olje- och drivmedelsförsörjningen) ska kunna få tillgång till relevant information och dokumentation vad avser säkerhetsarbetet. De nyheter och artiklar som presenteras på portalen är auktoriserade genom ett samarbete mellan Svenska kraftnät, Svensk energi och Energimyndigheten. På FAQ hittar du svar på de vanligaste frågorna och under kontakt kan du komma i kontakt med företrädare för portalen.