2019-09-05 08:07

Elbolag ska ”hackas” av KTH

EU lägger varje år stora resurser, inte minst ekonomiskt, på att höja säkerheten inom elförsörjningen. 80 miljoner kronor har anslagits till det  europeiska forskningsprojektet EnergyShield varav KTH får 5 miljoner kronor. Tanken är att forskare vid bland annat KTH ska utveckla ett verktyg för att ”säkra elnäten”. Läs mer i länkarna nedan.

Länk till artikel i ComputerSweden

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.722913/elbolag-hackas-kth-white-hat

Länk till EU-kommissionens faktablad om projektet

https://cordis.europa.eu/project/rcn/224136/factsheet/en

Länk som beskriver upplägget på projektet med projektledaren

https://www.city.ac.uk/news/2019/january/professor-muttukrishnan-rajarajan-awarded-eu-funding-for-cyber-research?fbclid=IwAR3HryxUa4kslsyAV2tx7PcxZdvLfDUxeBThN3EFkU0B10gYUQXfWldoSUg

Arkiv