Välkommen till energisäkerhetsportalens gästblogg.

Här publiceras inlägg som kan vara intressanta ur ett säkerhetsperspektiv inom energibranschen. Åsikter som redovisas är den enskilde författarens och ska inte ses som Svenska kraftnäts, Svensk energis och Energimyndighetens uppfattning i enskilda frågor.

Vill du bli publicerad med inlägg som kan vara av intresse för branschen och som rör säkerhet så är du välkommen att inkomma med ansökan och material på info@energisakerhetsportalen.se.

Blogg

 • 2017-06-15 13:45
  Av Av Robert Malmgren
  Information om en ny skadlig kod och verktyg

  Information om en ny skadlig kod (och diverse därtill hörande verktyg), som är direkt inriktad på angrepp mot ICS-miljöer och närmare bestämt automation i elnät, har precis blivit publik genom rapporter som släppts av säkerhetsföretagen ESET och Dragos.

 • 2017-03-17 13:09
  Av Thomas Kårgren
  Betydelsen av betydelseklassning

  Betydelseklassning av en anläggning anger, som namnet antyder, vilken betydelse en anläggning har för elförsörjningen i Sverige. Klasserna benämns B1 till B4 där respektive klass enklast definieras enligt följande.

 • 2017-02-22 08:00
  Av Thomas Kårgren, Alireza Hafezi
  Insiderproblematik - Myt eller verklighet?

  Av Thomas Kårgren och Alireza Hafezi Insiderproblematik, hot mot verksamheten som relaterar sig till insiders, har varit ett problem lika länge som människan funnits och verkat i etablerade grupper som är beroende av gruppens medlemmar. För att förstå insiderproblematik korrekt krävs att man definierar själva begreppet. Definitioner kan tendera att bli komplexa och svårbegripliga så vi använder här en enkel, men högst tillämpbar, definition och utökar den med en exemplifierande beskrivning.

 • 2016-11-25 13:32
  Av Alireza Hafezi, Robert Malmgren och Thomas Kårgren
  Hoten mot samhället idag – energiförsörjningen

  Hoten mot samhället idag – energiförsörjningen Av Alireza Hafezi, Robert Malmgren och Thomas Kårgren Den första juli 2012 trädde den nya elberedskapslagen[1] i kraft. Lagen ställer bland annat krav på att elproducenter, nätföretag och elhandelsföretag ska genomföra risk- och sårbarhetsanalys i den egna verksamheten. Företagen ska också på begäran lämna in uppgifter till Svenska kraftnät som ansvarar för upprättandet av den nationella risk- och sårbarhetsanalysen för elsektorn.

 • 2016-10-04 15:52
  Av Kim Hakkarainen
  Förstöring av hemliga pappershandlingar – och hur de kan återskapas

  Kim Hakkarainen är informationssäkerhetsexpert på MUST, militära underrättelse och säkerhetstjänsten. Han driver bloggen Något om informationssäkerhet där han tar upp aktuella och viktiga ämnen. I det här blogginlägget tar han upp problematiken kring förstöring av dokument och riskerna för ett oönskat obehörigt återskapande av förstörda dokument.

 • 2015-11-18 08:57
  Av Alireza Hafezi
  Hotbilden

  Av Alireza Hafezi. Syftet med denna hotbildsanalys är att identifiera och värdera de hot som elförsörjningen exponeras för. Det går att kategorisera dessa hot på olika sätt, men här har begreppet antagonistiskt hot använts och hoten uppdelats i följande delområden; militärt angrepp, terrorism, kriminalitet, sabotage och spionage/ underrättelseverksamhet.

 • 2015-10-05 16:32
  Av EBITS
  Är du lätt att lura? Blogginlägg av EBITS

  Är du lätt att lura? Social engineering är en företeelse som ökar kraftigt. Det går ut på att en illasinnad avsändare skickar "falska" e-postmeddelanden med syftet att försöka lura dig att svara, klicka på eller öppna bifogade filer. Orsaken till den ökande volymen av attacker är att träffsäkerheten och effektiviten ökar. Dessutom sker attackerna till en låg kostnad. Den ökade träffsäkerheten och effektiviten beror på ett antal olika faktorer. Några av de faktorerna är att • språket är bättre • grafiska logotyper är mer trovärdiga (ofta kopior) • budskapet är mer trovärdigt

 • 2015-04-13 13:47
  Av Robert Malmgren
  Ny skadlig kod – Laziok

  Av Robert Malmgren. Laziok är en ny skadlig kod som angriper organisationer i energisektorn.

 • 2014-11-17 14:47
  Av Robert Malmgren
  Det sårbara digitala samhället

  Av Robert Malmgren. DN har en artikelserie som handlar om det sårbara digitala samhället. Efter att ha börjat avhandla ämnen som internetleverantörernas sårbara modem för bredbandsanslutning och att privatpersoner har satt upp sina skrivare och dokumentscanners på Internet, så kommer de nu fram till exponerade styrsystem. Läs mer